Scroll to top

Karta pobytu czasowego


Przygotujemy wszystkie dokumenty

Karta pobytu czasowego dla cudzoziemców

O udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy można ubiegać się, jeśli zachodzą okoliczności, które uzasadniają zamieszkiwanie na terytorium Polski przez okres dłuższy niż 3 miesiące. Zezwolenie jest wydawane na 3 lata (maksymalnie). Okres ważności może być krótszy, jeśli podstawa ubiegania się o zezwolenie wskazuje na zasadność krótszego pobytu. Wniosek o przyznanie karty pobytu czasowego może złożyć każdy obcokrajowiec, którego pobyt na terenie RP jest związany z wykonywaniem pracy, podjęciem nauki w szkole wyższej, połączeniem z rodziną, a także prowadzeniem działalności gospodarczej. Wniosek o czasowy pobyt należy złożyć najpóźniej w ostatnim dniu legalnego pobytu w Polsce. Cała procedura toczy się w urzędzie wojewódzkim, który jest właściwy ze względu na miejsce zamieszkania obcokrajowca. Nasza agencja oferuje kompleksową pomoc w zdobyciu karty czasowego pobytu cudzoziemcom mieszkającym w Warszawie i okolicach. Jeśli więc potrzebują Państwo tego typu wsparcia, zapraszamy do kontaktu z naszą agencją. Zajmujemy się również rekrutacją pracowników z Ukrainy i innych krajów wschodnich, więc z chęcią pomożemy też w znalezieniu odpowiedniej pracy.

Przy składaniu wniosku cudzoziemiec ma obowiązek złożyć odciski linii papilarnych, w celu wydania karty pobytu.

Powyższy obowiązek nie dotyczy cudzoziemców:

  • którzy w dniu złożenia wniosku nie ukończyli 6 roku życia,
  • od których pobranie odcisków linii papilarnych jest fizycznie niemożliwe,
  • którzy ubiegają się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną,
  • w dniu złożenia wniosku o udzielenie tego zezwolenia przebywali poza granicami Polski,
  • których dotyczy wniosek jednostki przyjmującej o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa oraz zezwolenia na pobyt czasowy w celu korzystania z mobilności długoterminowej pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż, w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa.

Pomoc w uzyskaniu karty pobytu czasowego

Jeżeli jako cudzoziemiec zamierzasz podjąć pracę na terenie Polski albo planujesz otworzyć własny biznes, nasza agencja przygotuje wszystkie niezbędne dokumenty, przeprowadzi sprawnie cały proces uzyskiwania zezwolenia na pobyt i pracę w Polsce.

1

Pierwszym krokiem

jest konsultacja prawna w zakresie uzyskania karty pobytu czasowego, w trakcie której doradzimy najlepsze rozwiązanie w zależności od sytuacji prawnej. Omówimy wszystkie niezbędne formalności i organizację.

2

Drugim krokiem

jest zebranie wszystkich danych i niezbędnych informacji do przygotowania wniosków i dokumentów. Nasza agencja przygotuje i pomoże wypełnić wszystkie formularze konieczne do uzyskania karty czasowego pobytu.

3

Trzecim krokiem

jest dopilnowanie, aby złożone wnioski trafiły w odpowiednie ręce i doczekały się pozytywnego rozpatrzenia. W razie niezadowolenia z decyzji w sprawie zezwolenia na pobyt czasowy pomagamy wystąpić z odwołaniem i zażaleniem.

Pomoc w uzyskaniu karty czasowego pobytu

Uzyskanie karty czasowego pobytu jest niezbędne w celu legalnego podjęcia pracy w Polsce. Dopełnienie takich formalności może być jednak dość skomplikowane, zwłaszcza dla osób, które nie posługują się płynnie językiem polskim. Takim obcokrajowcom wskazujemy niezbędne formalności i pomagamy wypełnić dokumentację. W naszej agencji pracują bowiem osoby, które porozumiewają się w językach wschodnich.

Bez karty pobytu praca w Polsce jest niemożliwa. Odradzamy podejmowania zatrudnienia „na czarno”, ponieważ powoduje to ryzyko nieotrzymania wynagrodzenia, a także problemy w razie wypadków przy pracy. To rozwiązanie nielegalne – w razie kontroli pracownicy także mogą odczuć poważne konsekwencje. Z tego powodu pomagamy obcokrajowcom znaleźć legalne zatrudnienie, zapewniające bezpieczeństwo i stałe zarobki. Karta pobytu czasowego jest ważna nawet 3 lata. W tym czasie możliwe staje się podejmowanie różnych prac, a po upłynięciu ważności dokumentu istnieje opcja jego przedłużenia. Osoby korzystające z naszej oferty nie zawsze decydują się na zatrudnienie tymczasowe – często pozostają one w Polsce na co najmniej kilka kolejnych lat.

Pomoc w znalezieniu pracy

Wspieramy osoby z zagranicy nie tylko w zdobyciu karty pobytu czasowego. Pomagamy także w znalezieniu pracy dla obcokrajowców. Dopełniamy wszystkie formalności pomiędzy pracownikiem a pracodawcą. Pozwala to na zaczęcie nowego życia za granicą w pełni bezpieczny sposób. W razie jakichkolwiek wątpliwości czy problemów obcokrajowcy mogą skorzystać z naszej pomocy.

Warto pamiętać!

Karta pobytu w okresie swojej ważności potwierdza tożsamość cudzoziemca podczas jego pobytu oraz uprawnia go, wraz z dokumentem podróży, do wielokrotnego przekraczania granicy bez konieczności uzyskania wizy. Zezwolenie wygasa z dniem uzyskania przez cudzoziemca kolejnego zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub obywatelstwa polskiego.

Bądźmy w kontakcie

Zainteresowany? Skontaktuj się z nami, aby porozmawiać o szczegółach!

Napisz do nas jeżeli szukasz pracy albo chciałbyś zatrudnić pracowników. Chętnie pomożemy oraz doradzimy. Poza bezpośrednim wsparciem i przejęciem kluczowych obowiązków związanych z organizacją zatrudnienia, świadczymy też usługi doradcze i consultingowe. Doradztwo prawne, doradztwo zawodowe i biznesowe. W tym ocena ryzyka inwestycyjnego, analiza rynku i konkurencji.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Santina Sp. z o.o. Agencję Pracy dla odpowiedzi na niniejszą wiadomość.